Jeg vidste jo godt at man blandt tysktalende banker i bordet i stedet for at klappe når man vil vise sin anerkendelse. Men alligevel bliver jeg overrasket hver gang det sker. Jeg er i disse dage på og i et overmodigt øjeblik kom jeg til at overvære et tysk foredrag.

Jeg forstod selvfølgelig ingenting, men klappede, som man jo plejer, da foredragsholderen var færdig med sit oplæg. Og der sad jeg så blandt lutter tysksprogede og var den eneste der klappede. Hvor lød de klap dog højt sammen med al den banken.