Blog Image

Sprogspionen

Foof, vajayjay og punani

Unges sprog Posted on Sat, March 11, 2017 20:29:30


Hvad kalder man de kvindelige kønsorganer i dag, og hvad kaldte man dem tidligere?

Forleden blev jeg og andre kvinder interviewet til Politiken om hvad jeg vi kalder de kvindelige kønsorganer- det kan du se her. Jeg blev også spurgt om hvad de unge kvinder i dag kalder dem, og heldigvis var en kollega i nærheden. Hun kunne berette at hendes to døtre på 13 og 19 år bl.a. kalder kønsorganerne foof, vajayjay og punani. Jeg har aldrig hørt udtrykkene før, men hæfter mig selvfølgelig ved at de er engelske.

Urban Dictionary – en online amerikansk slangordbog – har alle 3 ord med. Her kan man læse at foof er et mildt og acceptabel ord, at vajayjay stammer fra serien Greys Anatomi, og at punani er et hawaiiansk udtryk der betyder ‘himmelsk blomst’. Alle 3 udtryk ser ud til at være i brug i amerikansk, og de er så smuttet over til de danske unge sprogbrugere også.

Hvad kaldte man de kvindelige kønsorgan tidligere? Jeg fandt ud af i Ordbog over det danske sprog at fisse og kusse faktisk har været i dansk siden 17-1800-tallet, så det kunne være bud på hvad man brugte førhen. Hvad brugte man i din barndom/ungdom?Nej, du bander ikke fordi du er intelligent

Bandeord Posted on Sat, March 11, 2017 20:03:33


Desværre er der ikke sammenhæng mellem intelligens og brugen af bandeord, som nogle medier ellers har påstået den seneste tid:

Det sidste
års tid har der i medierne floreret en nyhed om at det er intelligente
mennesker der bander. Senest på Videnskab.dk, hvor vi kunne læse at ”Bander du,
er det faktisk et tegn på intelligens
”. Artiklerne med dette budskab begyndte
at komme frem i slutningen af 2015 hvor bl.a. Illustreret Videnskab kunne
meddele at ”Bandeord er tegn på intelligens”, og MetroXpress kunne bringe
artiklen ”Derfor bander intelligente mennesker mest”. Berlingske og Tv2.dk bragte et par måneder
senere hhv. artiklerne ”Kloge mennesker bander mest” og ”Hvis du bander er du
klog”, og for et par uger siden fik ”nyheden” så en tur mere i mediemaskinen.
Artiklerne er blevet flittigt delt på Facebook, for det er jo sjovt at myten om
at det er uintelligente mennesker der bander, dem der ikke har ord til at
udtrykke sig, ikke passer. Og så kan man jo lige dele med vennerne på Facebook at
man faktisk er skide klog når nu man bander. Og gid det dog var så vel at vi
der går og siger fandme og fuck, var mere intelligente end dem der
ikke bander. Men det er der desværre bare ikke belæg for at påstå.

Artiklerne om
at intelligente mennesker bander mest, er baseret på (referater af) artiklen ”Taboo
word fluency and knowledge of slurs and general pejoratives” af psykologerne
Kristin og Timothy Jay i tidsskriftet Language
Sciences
fra november 2015. Det er
en udmærket artikel – men man kan bare ikke ud fra den konkludere at
intelligente mennesker bander mest. Det forskerne derimod rapporterer i
artiklen er et forsøg med 43 psykologistuderende i alderen 18-22 år der på 1
minut skulle opremse alle de ord de kunne komme i tanker om: Først ord der
startede med F, så A, så S, og derpå alle de dyr de kunne komme i tanker om på
1 minut. Til sidst skulle forsøgspersonerne så forsøge at komme i tanker om
alle de bandeord de kunne, ligeledes på
1 minut. Ud fra dette forsøg kunne forskerne konstatere at de forsøgspersoner
der kunne flest ord med F, A, S og dyr på 1 minut, også var dem der kunne flest
bandeord. Ikke så overraskende gælder det altså at hvis man har et stort
ordforråd i det hele taget, har man også et stort ordforråd når det gælder
bandeord. Godt nok kalder forskerne det at have et stort ordforråd for at være
verbalt intelligent, men de konstaterer også at kvinder generelt har et større
ordforråd end mænd – så hvis et stort ordforråd var lig med høj intelligens,
skulle kvinder være mere intelligente end mænd. Men der er for det første ikke
lavet intelligenstests i forsøget, og det er for det andet ikke undersøgt om de
der havde et stort ordforråd, også var dem der bander mest. Undersøgelsen siger
altså ikke noget om hverken generel intelligens, eller sproglig adfærd: Den
siger noget om ordforrådets størrelse. Så at konkludere herudfra at det er
intelligente mennesker der bander mest, vil svare til at konkludere at de der
kan navnene på flest grøntsager, også er de der spiser flest grøntsager, og
dermed er de sundeste. Var det tilfældet, var vi mange der uberettiget ville
blive betragtet som meget sunde. Skulle man undersøge hvorvidt de der bander
meget er intelligente, måtte man jo først og fremmest finde forsøgspersoner der
bander meget, hvilket kan være svært, fordi forsøgspersoner har en tendens til
ikke at bande når der er en mikrofon i nærheden, og dernæst måtte man udsætte
disse storbandere for en intelligenstest.

Trods de
appellerende overskrifter er det altså desværre ikke bevist (endnu) at vi der
bruger bandeord, er klogere end dem der afholder sig fra eder og forbandelser. Men
artiklerne om at intelligente mennesker bander mest, har uden tvivl genereret
en masse klik og delinger – og det var nok også det der var meningen.

Indlægget er også bragt i Berlingske, 25.2.17: